Referensprojekt - Tunnelarbeten

Vi genomför allt från komplicerade totalentreprenader med betongarbeten, grundläggning, bergsprängning, schaktarbeten, spårarbeten och tunnelarbeten, till kabelarbeten, markplanering, och byggnadsarbeten.

Här är ett urval av genomförda projekt:

  • Teletunnlar (Års-, ramavtal)

  • Ersättning av fundament, N25-N35

  • Gamla Brogatan N7