Stora Marknadsvägen/Kemistvägen

Ombyggnad av korsning Stora Marknadsvägen/Kemistvägen till signalreglerad.

Breddning av Stora Marknadsvägen samt och breddning av gång- och cykelbana längs Kemistvägen samt handikappanpassning av övergångsställen.

Flyttning av busshållplats. Ny belysning längs Stora Marknadsvägen.
Fordonstrafik skulle hela tiden kunna fortgå genom arbetsplatsen, bland annat byggtrafik till Täby Centrum-projektet, SL:s busstrafik samt leveranser till närliggande fastigheter.

Framkomlighet för gående och cyklister genom arbetsplatsen skulle upprätthållas, bland annat till Täby Enskilda Gymnasium samt station Galoppfältet på Roslagsbanan.

2013.12.05  11.22.45  lovestrandell.com [EA Gruppen]  BILDNR _K1_2234

Lars Måhl