Spårväg city

Spårväg City

Nybyggnad av spårväg mellan T-centralen och anslutande spårväg vid Hamngatan. Innefattande betongkroppar, perronger, VA och kanalisation för signal, trafiksignal, strömförsörjning.