Svenska Bostäder (Års-, ramavtal)

Mindre gårdsrenoveringar, asfaltering, byte av jord i rabatter, byte av DV-brunnar, finplanering m.m.