morby-parkeringshus-022

P-hus 01 Danderyd C

Entreprenaden omfattar komplett projektering samt utförande av markarbeten (jord- och bergschakt mm) grundläggning till ök betongplatta och finplanering för P-garage med omkringliggande ytor, brobreddning, skywaypelare och ledningsomläggning av Norrvattens huvudvattenledning och dagvatten.