228A2007

Mark- och rörarbeten Stamledning FK Sundbyberg Hagalund

Distributionsledningar – Fjärrkyla och Fjärrvärme.

Nyförläggning av två stycken fjärrkylaledningar DN600 från Dimslöjans värmeverk till befintlig fjärrkylaledning i Hagagatan, Hagalund. Totalt ca 3.000 schaktmeter, varav större delen i trafikerad gatumiljö.

Omläggning av fjärrvärmeledning DN150 i Östervägen på en sträcka om 190m.

Jord- och bergschakt, rörläggning, VA-arbeten, återfyllning och återställningsarbeten.