Mark- och rörarbeten stamledning FK Sundbyberg-Hagalund

Förläggning av fjärrkyla-ledningar mellan Sundbyberg- Hagalund. Sträcka ca 3 km med dubbla 710 ledningar.

Entreprenaden omfattade samtliga mark- och anläggningsarbeten som förkom i samband med förläggning av distributionsledningar inklusive förläggning av signalkabel och tomrör för kommunikation.

fjarrkyla