Kv Godsvagnen

Hotell, betongarbeten. Armering, formsättning och gjutning av platta och källarvägg, 1 300 m2. 

Potentialutjämning.