Referensprojekt - Spårvägsarbeten

Vi genomför allt från komplicerade totalentreprenader med betongarbeten, grundläggning, bergsprängning, schaktarbeten, spårarbeten och tunnelarbeten, till kabelarbeten, markplanering, och byggnadsarbeten.

Här är ett urval av genomförda projekt:

  • Spårväg City

  • Slussen SN981-Saltsjöbanans slutstation

  • Årsta Kombiterminal

  • TB 1122 (Farstabanan)