• Årsta kombiterminal
  • Årsta kombiterminal

Årsta Kombiterminal

Jernhusen utvecklar sin befintliga kombiterminal i Årsta. Detta innebär bl.a. fyra nya hanteringsspår för godståg, inköp av två nya portalkranar samt uppförande av två nya crossdockbyggnader för omlastning av gods till citydistribution.

Markprojektering i samråd med beställaren. Pålning och gjutning av 1km betongbalk för kranspår.

Pålning och gjutning av plattor för Crossdockor, totalt 12.000m2.

VA-, kanalisations- och belysningsarbeten. Hårdgjorda ytor, totalt 50.000m2.

BEST-arbeten: Spår, växlar, kraft, belysning, växelvärme, kontaktledning, kanalisation samt signal.

2013.10.10  09.45.43  lovestrandell.com [EA Gruppen]  BILDNR _K3_2534

Per Degerblom

2013.10.10  11.47.21  lovestrandell.com [EA Gruppen]  BILDNR _K1_2190

Kari Kukkonen

2013.12.05  11.24.02  lovestrandell.com [EA Gruppen]  BILDNR _K1_2269

Peter Holger