Markarbeten och löpande gatuunderhåll, Ytterstad – Söderort (Års-, ramavtal)

Löpande gatuunderhåll (potthålslagning) och markarbeten bestående av ombyggnad av gator, gångbanor, cykelvägar, dagvattenledningar, beläggningsarbeten, räcken, stängsel, planteringsytor, utbyte träd, samt underhåll av bergbranter.