Kvalitetspolicy

AB Frijo skall vara en attraktiv entreprenör på marknaden och kunderna skall känna sig trygga när de anlitar oss. Vi eftersträvar att ha nöjda kunder och att varje projekt, litet som stort, skall bli en bra referens. Engagemang och kompetens hos varje medarbetare är grunden för god kvalitet.

AB Frijo skall leverera produkter och tjänster som uppfyller kundernas krav och förväntningar i rätt tid och till avtalat pris.

Detta gör vi genom att:

  • Följa våra utarbetade projektrutiner och vårt kvalitetssystem vilka stödjer oss genom hela projekten. Vi skall dessutom arbeta för att ständigt förbättra dessa rutiner och system.
  • Fokusera på en mycket god planering av de projekt vi utför så att vi gör rätt från början och håller utlovade deltider och sluttid.
  • Driva våra projekt med god ordning och säkerställd arbetsmiljö.
  • Organisera projekten på bästa sätt genom att tillse att varje medarbetare har erforderlig kompetens för sitt ansvarsområde.
  • Vara lyhörda för våra kunders förväntningar.
  • Utarbeta konkreta kvalitetsmål och handlingsplaner.