morby-parkeringshus-023

Om Frijo

Frijo är i första hand ett anläggningsföretag, men i det begreppet ryms mycket.

Vi kan utföra allt från komplicerade totalentreprenader med betongarbeten, grundläggning, bergsprängning, schaktarbeten, spårarbeten och tunnelarbeten, till kabelarbeten, markplanering och byggnadsarbeten.

Under 150 år har vi arbetat i Storstockholmsområdet. Vi har hela tiden satsat på att bli bäst på vår lokala marknad eftersom den lokala kännedomen betyder mycket för våra många återkommande uppdragsgivare.

Frijos affärsidé är att vara en ledande och hållbar samhällsbyggare som tillhandahåller mark-/anläggning- samt byggnadsarbeten av hög kvalitet och servicegrad till professionella och långsiktiga beställare, med målsättning att skapa stabila och långvariga relationer.

Frijo har ca 120 anställda, varav drygt 20 platschefer.

Entreprenadmaskiner, lastbilar, bodar, containrar samt övriga specialmaskiner hyrs genom maskin- och fordonsförmedlare.

Urval av beställare

AB Storstockholms Lokaltrafik, EON, Fortum, Jernhusen Fastigheter AB, Locum, Skanska , SL Infrateknik, Specialfastigheter, Statens Fastighetsverk, Stokab, Stockholms Hem, Svenska Bostäder, Swarco, TK/Exploateringskontoret, Telia, Vattenfall, Zengun.

Läs mer om våra referensprojekt här