EA-Frijo__V3A9220_klar

Nyckelroll för renare vatten

Bygg & Berglaget och Frijo har fått nyckelroller under ombyggnationen av Sveriges största reningsverk. Läs reportaget här: http://eagruppen.com/blog/case/nyckelroll-for-renare-vatten/