image001

Frijo medverkar på Nackademins branschdag

Frijo medverkar på Nackademins branschdag. Är du student och söker praktikplats hos oss?

Hör av er till:
Malena Palm
Personalchef
tel:  070 584 67 30
e-post: malena.palm@eagruppen.com