• IMG_0260
  • IMG_0263
  • IMG_0255
  • IMG_0253

Klart för nästa etapp på Studenternas

Uppdraget för In3prenör gällande grundläggning av Nya Studenternas i Uppsala går nu in i nästa etapp med markarbeten för Södra läktaren. Parallellt slutför man etapp 1A Huvudläktaren.