Jonas mattsson frijo

Se upp för kvartsdammet

Intervju med Jonas Mattson, huvudskyddsombud Frijo som påminner om faran med kvartsdamm.

-Är verkligen byggdamm så farligt?

-Ja, vid långvarig exponering riskerar man att efter flera år utveckla allvarliga lungsjukdomar som KOL och silikos.  Vi har dessutom låga gränsvärden i Sverige jämfört med övriga länder. För mig var detta ett uppvaknande, jag har jobbat länge i branschen och kände till att stendamm inte var bra, men inte på den här nivån.

-Vilka moment dammar mycket?

-Vinkelslipkapning, flexning betong, blandning av bruk, men även när man går med markvibrator. Dammet som uppstår när man blandar bruk ligger 20 gånger över gränsvärdet.

-Hur skyddar jag mig själv?

-Använd ansiktsmask och välj typ beroende på omfattning. Rengör och förvara skyddet på rätt sätt.
Litet kort jobb, t ex borra några håll– använd pappersmask.
Lite större jobb – halvmask med filter.
Veckolångt större jobb – använd friskluftsmask.
Det är också viktigt att planera jobben så personer som inte har ansiktsmask inte utsätts för damm.

-Hur kan vi minska de skadliga effekterna av dammet?

-Bevattning, ventilation (t ex dammfällor), städning i kojan, slå ur dammet ur kläderna innan du går in, tvätta regelbundet kläderna och använda rätt typ av ansiktsmask.

-Var kan jag lära mig mer?

-Till exempel via hemsidan www.andningsskydd.nu. Där finns korta filmer och bra information. Och glöm inte att göra en riskbedömning inför moment som dammar, prata med varandra om hur ni ska planera arbetet och att rätt personlig skyddsutrustning finns att använda.