Nytt kontrakt – markarbete för utomhusbad

Frijo har fått kontrakt att utföra schakt- och markarbeten för ett nytt utomhusbad i Järva, på uppdrag av COBAB. Stockholms Stad är slutkund. Arbetena inleds under försommaren och ska vara slutförda i juli 2019. Kontraktsumman är 42 mkr och c:a 10 medarbetare från Frijo kommer att arbeta med projektet.

-Det här är ett intressant projekt för oss därför att det är ett rejält anläggningsprojekt som löper över lite längre tid och att v i har haft ett bra samarbete tillsammans med COBAB, säger Håkan Skagerdal, arbetschef Frijo.

Järva utomhusbad