Gjutning kryssväxel

Spårväg City tar form

Frijos arbete med Spårväg City är i ett intensivt skede. Häromveckan gjöts kryssväxeln i (bilden) och nu pågår arbete med färdigställande av nya plattformar för buss och spårväg.