• Uppsala Bro & Väg och Frijo 108
  • Uppsala Bro & Väg och Frijo 094
  • Uppsala Bro & Väg och Frijo 116
  • Uppsala Bro & Väg och Frijo 113
  • Uppsala Bro & Väg och Frijo 111
  • Frijo Studenternas
  • Frijo studenternas schakt

Full fart på Studenternas

Frijos Uppsala-avdelning fick en flygande start med grundläggningsuppdraget för nya Studenternas. Nu har Frijo även fått uppdraget att utföra betongarbetena i projektet. In3prenör är kund och arbetet utförs på uppdrag av Uppsala kommun sport- och rekreationsfastigheter.

Just nu pågår schaktarbeten för en ledningsomläggning och detalj-schaktning. Studenternas nya utbyggda arena kommer att byggas på samma plats där anläggningen ligger idag, mellan Fyrisån och sjukhusområdet. Här består marken av djup lera och behöver därför grundförstärkas med pålar för att bära den nya arenaanläggningen. Slänten ovanför Studenternas är en grusås genom vilken Uppsalas dricksvatten filtreras och hela området är vattenskyddsområde. Det ställer extra krav på försiktighetsåtgärder t ex när det gäller uppställning för maskiner och hantering av material.

Evelina Parmklev är relativt ny arbetsledare i Frijo, men med tjugo års erfarenhet från stenbranschen.  -Det är ett spännande projekt och jag lär mig något nytt varje dag, säger Evelina.

-Vi är bara i början av projektet men det gäller att redan från start hålla tider och ha koll på alla detaljer. Jag ser fram emot ett bra resultat, säger arbetsledare Simon Åström.

Platschef Andreas Hedberg är uppväxt i området och för honom är projektet lite extra speciellt. -När jag var yngre spelade jag bandy här och självklart är det roligt att få vara med och se den nya arenan växa fram, säger Andreas.