• Johnny Bergander, Frijo.
  • Vid schakning har horn från en oxe hittats.
  • Renovering av trapporna i Överkommisariens trädgård.
  • Mälaren är granne med projektet.

Nytt liv i Överkommissariens trädgård

På historiskt intressant mark på Riddarholmen rustar Frijo upp Överkommissariens trädgård, holmens enda gröna hörn. Samtidigt anläggs ett nytt reningsverk för dagvatten, med oljeavskiljare och tungmetallavskiljare. Vattnet leds sedan vidare i ett rör som får sitt utlopp en meter under Mälaren. Riddarholmen är del av Stockholms vagga och arbetet sker i samråd med arkeologer. Johnny Bergander från Frijo är historiskt intresserad och visar ett horn från en oxe som hittats tidigare. -Troligtvis använde man sig av oxar som dragdjur när man anlade byggnaderna här, kanske är detta från en stackare som stupat i sitt arbete. Vi har inte hittat ben från människor utan det är ben från matavfall till största delen, säger Johnny.

Projektet är tekniskt intressant och Johnny och kollegorna löser utmaningarna varefter de dyker upp. Detaljerade ritningar om markförhållandena saknas och Mälaren är en obetvinglig del av arbetet. Barriären mot vattnet läcker och många kubik har pumpats bort för att kunna göra en stabil grundläggning för det nya reningsverket.

Murarna i den lilla trädgården renoveras genom att plockas ned, ny grund anläggs och de muras upp igen. Ny dränering för dagvatten anläggs och här kommer också en så kallad ”åsnetrappa” anläggas. Till våren får parken får nytt liv med växtlighet, ny belysning och sittmöjligheter.

Friijo utför projektet på uppdrag av Ovidius, det inleddes aug 2017 och ska vara klart till sommaren 2018.