• Frijo nattjobb väg Eskilstuna
  • Frijo nattjobbet i Etuna
  • Frijo nattjobb Eskilstuna

Nattjobb för säkrare trafikmiljö

Under nätterna i oktober-december arbetar Frijo med att förbättra trafikmiljön i centrala Eskilstuna. I korsningen Carlavägen-Sundbyvägen samt Carlavägen-Klostergatan förlägger man ny kanalisation för nytt signalkablage. Det kommer medföra ökad driftsäkerhet för signalljusen och därmed en tryggare trafiksituation.

-För mig som platschef är det viktigt att våra medarbetare har en säker arbetsmiljö. Vi schaktar över vägar och i cykelbanor och behöver alltid vara vaksamma mot trafikanter, därför är det extra viktigt med planering och samordning med övriga inblandade aktörer, samt att vi ser till att ha rätt trafikavstängning. Allt för att kunna göra vårt jobb på ett säkert sätt, säger Elin Runfeldt.

Arbetena utförs på uppdrag av Swarco åt Trafikverket, och är en del av Frijos ramavtal.